Boekomslag

 

Bestel het boek hier voor € 27,50

"Aanbestedingen winnen" is een volledig herziene versie van mijn eerste boek "Winnen met aanbestedingen en offertes" (inmiddels uitverkocht). De overheid besteedt voor zo'n 75  miljard per jaar aan diensten, leveringen en werken bij het bedrijfsleven. Het MKB krijgt een relatief klein deel van deze opdrachten, maar het worden er steeds meer. Met 10 jaar ervaring in een ICT-bedrijf en ruim 7 jaar ervaring als zelfstandig adviseur bied ik met dit boek een schat aan kennis en ervaring voor het MKB in tientallen branches om succesvol in te schrijven op aanbestedingen en om ze steeds eenvoudiger te kunnen winnen. 

De aanbevelingen van Richard Lennartz (voorzitter van NEVI Publiek) en Arnold Appelman (aanbestedingsadvocaat bij De Haan advocaten) zeggen genoeg over de kwaliteit van dit boek. Voor iedereen die wil meedingen naar een overheidsopdracht is het een waardevol naslagwerk. Alle relevante informatie over aanbestedingen is hierin te vinden. De wet- en regelgeving is vooral geschreven voor inkopers, maar in dit boek behandel ik de spelregels rond aanbesteden voor de ondernemer. Dat maakt het boek prettig leesbaar en direct toepasbaar.

 

Inhoud

Voorwoord van Richard Lennartz

Voorwoord van Arnold Appelman

Inleiding over MKB'ers

1. Wat is een aanbesteding?

1.1 De procedure in het kort

2. Het belang van deelname van het MKB

3. Hoofdlijnen van de aanbestedingswet

3.1 Beginselen van de aanbestedingswet

3.2 Proportionaliteit

3.3 Termijnen

4. Nevendoelstellingen van de overheid

5. Wanneer kom je in aanmerking?

5.1 Uitsluitingsgronden

5.2 Geschiktheidseisen en selectiecriteria

5.3 Gunningscriteria

6. Onderhandse aanbestedingen

6.1 Hoe stel je een informatiemapje samen?

6.2 De percelenregeling

7. Nationale en Europese aanbestedingen

7.1 Opbouwen van een informatiepositie

8. Aanbestedingsprocedures

9. Aanbestedingen op TenderNed

10. Aanbieden of niet? Eerst kwalificeren!

10.1 Stakeholderanalyse

10.2 Concurrentieanalyse

10.3 Interne analyse

10.4 Checklist voor het bid/no bid besluit

10.5 De vraag achter de vraag

10.6 Hoe werkt de formule?

10.7 Aspecten die de weging beïnvloeden

10.8 Gunningsmethodieken

10.9 Choose your battles!

11. Bepaal een winstrategie

11.1 Stel een checklist op

11.2 Haak indien nodig een partner aan

11.3 Inschrijven als combinatie

11.4 Inschrijven met onderaannemers

12. De beantwoording organiseren

12.1 Je bidteam samenstellen

12.2 Organiseer een kick-off

12.3 Creatief denken

13. Vragen stellen en klagen

13.1 Nota van Inlichtingen

13.2 Klacht indienen

13.3 Indienen onder protest

14. De Gids Proportionaliteit

14.1 Inkoopstrategie

14.2 Specificatie

14.3 Clusteren

14.4 Percelen

14.5 Raamovereenkomsten

14.6 Uitsluitingsgronden

14.7 Geschiktheidseisen

14.8 Financiële eisen

14.9 Bekwaamheidseisen

14.10 Selectiecriteria

14.11 Gunningscriteria

14.12 Duurzaamheid en sociale voorwaarden

14.13 Termijnen 

14.14 Varianten

14.15 Vergoedingen

14.16 Contractvoorwaarden

14.17 Risico's

14.18 Aansprakelijkheid

14.19 Intellectueel eigendom

14.20 Meest begunstigingsclausule

15. De aanbieding schrijven en reviewen

16. De referentiedatabase

17. Overtuigend schrijven

17.1 Structuur in je teksten

17.2 Layout

17.3 Actief schrijven

17.4 Gebruik de woorden van de klant

17.5 Doe de 'Nou en?' -test

17.6 Maak het de beoordelaar gemakkelijk

17.7 Snij je aanbod toe op wat de klant vraagt

17.8 Zet de klant centraal

17.9 Maak je aanbod SMART

17.10 Dominante prestatie informatie

17.11 Voorbeelden van metrics in je aanbieding

17.12 Een managementsamenvatting

17.13 Ga even wat anders doen

18. Prijs bepalen

18.1 Kostprijs plus marge

18.2 Historische marktprijs als indicatie

18.3 Prijs versus kwaliteit

18.4 De prijzen van je grootste concurrent

18.5 Hoe kom je aan prijsinformatie?

18.6 Onderhandelingen en voorwaarden

18.7 Strategisch of manipulatief inschrijven

19. Indienen van de inschrijving

20. Herbruikbaar maken van teksten

21. Beoordeling van de inschrijvingen

21.1 Herstel van fouten in je aanbieding

22. Voorlopige gunning

22.1 De gunningsbeslissing

23. Uitvoering van de opdracht

24. Beter aanbesteden

24.1 23 acties

25. Begrip, zorgvuldigheid en fatsoen

25.1 De ondernemer spreekt niet dezelfde taal

25.2 Marktconsultaties

25.3 Aankondiging van een opdracht

25.4 Waar te beginnen?

25.5 De indeling van de aanbestedingsleidraad

25.6 De voorlichtingsbijeenkomst

25.7 De aanbestedingsprocedure

25.8 De kwaliteit van de documenten

25.9 Kerncompetenties gaan over wat je kunt

25.10 Te zware of overbodige selectie-eisen

25.11 Onduidelijkheid over wat belangrijk is

25.12 Branche brede contractvoorwaarden

25.13 Fatsoen in de Nota van Inlichtingen

25.14 Geef de verliezende aanbieder wat mee

25.15 Het kan altijd nog slechter

26. Nieuwe vormen van aanbesteden

26.1 Best Value

26.2 Budgetgedreven inkoop

26.3 Rapid Circular Contracting

26.4 Soft Selection methode

26.5 Bestuurlijk aanbesteden

 

Bestel het boek hier voor € 27,50