Aanbesteding Airport Lelystad genereert werk voor lokale bedrijven

06 november 2015

De aanbestedingen voor de realisatie van Airport Lelystad zijn in een afrondend stadium. De aanbesteding voor de integrale dienstverlening is daarbij een interessante. Die aanbesteding gaat uiteindelijk gewonnen worden door een groot bedrijf in de facilitaire dienstverlening en beveiliging, dat ervaring heeft met dienstverlening op luchthavens. Zo’n bedrijf is er niet in Lelystad, dus het is per definitie een bedrijf “van buiten”. Waarom is die aanbesteding dan toch zo interessant?

In de aanbesteding is een bepaling opgenomen, dat samenwerking met lokale partners onderdeel wordt van het contract. Dat betekent, dat schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, beveiligingsbedrijven en andere relevante leveranciers allemaal diensten en personeel gaan leveren aan de winnaar van de aanbesteding. Op die manier komt er toch nog een spin-off van deze aanbesteding naar Lelystad en omliggende gemeenten.

Alliantie

Om die spin-off nu daadwerkelijk te realiseren is onderlinge samenwerking van belang. Daarom hebben enkele leden van de Bedrijfskring Lelystad (BKL) het initiatief genomen om het bedrijfsleven in Lelystad en omliggende gemeenten te verenigen in een alliantie, zodat de winnaar van de aanbesteding één centraal aanspreekpunt krijgt. Zo kan heel pragmatisch de vraag naar capaciteit en dienstverlening helder door de alliantie worden ingevuld. Daarmee voorkomt de alliantie, dat er mensen uit alle mogelijke delen van Nederland naar het vliegveld moeten reizen om daar hun kunstje te doen. De alliantie gaat er mede voor zorgen, dat de werkgelegenheid die door het vliegveld wordt gegenereerd daadwerkelijk ten goede komt aan de directe omgeving.

Werkgelegenheid

En dat is belangrijk, want Lelystad heeft een relatief hoge werkloosheid en dat straalt af op delen van de stad zelf. Om de stad en de inwoners meer perspectief te geven, is het nodig dat de bevolking van Lelystad een beetje welvarender wordt en meer gaat besteden bij de lokale winkels en voorzieningen. Lelystad heeft vrij veel kleinschalige bedrijven. Vrijwel alle bedrijven in Lelystad zijn te klein om grote opdrachten uit te voeren of aan aanbestedingen mee te doen. Al deze kleine bedrijfjes beconcurreren elkaar scherp, waardoor hun winstgevendheid onder druk staat. Dat is van oudsher zo gegroeid. Het heeft te maken met de unieke ontstaansgeschiedenis van Lelystad, waarin bijvoorbeeld veel kleine aannemers een uitstekende boterham verdienden toen Lelystad nog groeide. Nu overleven ze van klus tot klus en is het ieder voor zich. Op die manier houden ze elkaar ook klein. Een gezonde stad heeft een dynamische lokale economie nodig. Het is verstandig om meer in onderlinge samenwerking in Lelystad te doen.

Samenwerking loont

Binnen de alliantie zullen er meerdere aanbieders zijn die dezelfde diensten verlenen. Schoonmaakbedrijven, schilders, beveiligers, etc. Door je als bedrijf te verbinden in de alliantie ben je er straks van verzekerd dat je naar rato werk hebt zonder bij elkaar de kaas van het brood te eten. Dan ben je immers collega’s. De tarieven die door het vliegveld betaald worden, zullen toch al niet hoog zijn. Dan is het onwenselijk, dat bedrijven elkaar naar een nog lager tarief beconcurreren, de markt kapot maken en elkaar naar de knoppen helpen. Daar schiet de ondernemer niets mee op en het maakt het voor de gezinnen van de werknemers penibel.

Een mogelijk effect op termijn kan zijn, dat de alliantie mee gaat doen aan aanbestedingen van gemeenten, provincies, het waterschappen of andere overheidsdiensten. Als bedrijven samenwerken hebben ze meer massa en volume om grotere opdrachten aan te kunnen. Creativiteit en organisatietalent komen zo ook beter tot hun recht. Waar de bedrijven onafhankelijk van elkaar allemaal te klein zijn om zich te kwalificeren voor grote overheidsopdrachten, zijn ze gezamenlijk wel groot genoeg en kunnen ze werk binnenhalen in de omgeving, waar tot nu toe partijen van buiten de provincie er met de buit vandoor gingen.

De overheid besteedt jaarlijks 60 miljard euro bij bedrijven in de vorm van allerlei opdrachten, diensten, werken en leveringen. Het wordt tijd, dat het bedrijfsleven in Lelystad en Flevoland er meer profijt van krijgt. Dat vraagt om een andere houding en kennis van samenwerken en aanbesteden. Al eerder dit jaar was er een kennissessie via de Bedrijfskring Lelystad over aanbesteden. Vrijdag 13 november aanstaande richten we ons op alliantievorming, specifiek gericht op dienstverlening en Lelystad Airport. Meld je aan als je serieus bereid bent tot samenwerking. De diensten die in de aanbesteding gevraagd worden zijn parkeerbeheer en begeleiden van verkeersstromen, schoonmaak, beveiliging, hospitalitydiensten, afvalverzameling en vliegtuig- en bagageafhandeling, levering van middelen, materialen, apparatuur en (losse) inrichtingselementen ten behoeve van de integrale dienstverlening en het geheel of gedeeltelijk verder afwerken van de casco opgeleverde terminal. 

Roelf Houwing en André Opdam

Reactie toevoegen