Over Smart Tenders

Aanbesteding Airport Lelystad genereert werk voor lokale bedrijven

In de aanbesteding Integrale dienstverlening voor Airport Lelystad is een bepaling opgenomen, dat de winnende inschrijver zoveel mogelijk moet inkopen en inhuren bij het lokale bedrijfsleven. Om nu te verzekeren, dat dit ook werkelijk gebeurt, hebben lokale bedrijven zich verenigd in een alliantie, zodat de winnaar van de aanbesteding één centraal aanspreekpunt krijgt voor alle vragen die door deze alliantie kunnen worden ingevuld. De alliantie maakt het de winnende aanbieder dus heel gemakkelijk om die verplichting na te komen.

Gaat Smart Tenders internationaal?

Hoewel het leeuwendeel van mijn werk het begeleiden van Nederlandse bedrijven bij Nederlandse aanbestedingen betreft, komt het ook af en toe voor, dat ik een buitenlandse tender begeleid. Uiteraard doe ik dergelijke begeleidingstrajecten niet alleen. Gelukkig heb ik veel connecties, waaronder mensen met de benodigde talenkennis. Zelf ben ik prima in staat om een aanbieding in het Engels te schrijven en binnen mijn netwerk heb ik native speakers en mensen die Engels hebben gestudeerd, die alle taalfouten eruit kunnen halen. Dat geldt ook voor Frans en Duits. Daarnaast heb ik mensen in mijn netwerk die een Nederlandstalige aanbieding uitstekend kunnen vertalen naar Spaans, Grieks, Italiaans, Zweeds of Deens.

Mijn ideale klant

Een week geleden had ik een afspraak met een bedrijf, dat voor het eerst aan een aanbesteding gaat meedoen. Die aanbesteding wordt over een paar weken waarschijnlijk gepubliceerd. En de vraag van dat bedrijf was om ze te helpen bij het inrichten van een proces om die inschrijving te laten slagen en om in de toekomst ook succesvol aan nieuwe aanbestedingen te kunnen meedoen. Ik heb voorgesteld om naast het inrichten van het proces ook een paar mensen op te leiden tot bidmanager. Kijk, dit is de ideale klant voor mij. Ik kan hier alles doen waar ik in de afgelopen jaren zo goed in ben geworden. Alles wat ik weet kan ik hier kwijt.

Wat doet een bidmanager eigenlijk?

Binnen grote ondernemingen is er altijd wel een afdeling die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de offertes. Niet alleen maken ze de offertes in samenwerking met de specialisten die ze erbij betrokken hebben, ze zorgen ook voor draagvlak bij het commercieel management, de juridische afdeling, de verantwoordelijken voor de uitvoering en in sommige gevallen ook de risk manager, de inkoopmanager, de contractmanager, enzovoort. Als zelfstandig bidmanager help ik kleinere bedrijven, die zich niet zo’n apparaat kunnen veroorloven. Voor deze bedrijven komt het minder vaak voor dat er zo’n grote offerte moet worden gemaakt. Als het al gebeurt, dan breekt er paniek uit. De ervaring mist, mensen voelen zich onzeker, het werk wordt ongestructureerd opgepakt, slecht gepland en leidt vaak tot overuren en zelfs nachtwerk in de laatste dagen voordat de aanbieding moet worden ingediend.

Hoe Smart Tenders in 2 jaar een bloeiend bedrijf werd

Smart Tenders bestaat inmiddels 2 jaar en is een gevestigde naam in de markt. Google je op “Hulp bij aanbestedingen” of een soortgelijke zoekterm, dan vind je Smart Tenders al snel. Smart Tenders heeft bijna 50 opdrachtgevers en draait een hele mooie omzet. Laatst kreeg ik van mijn accountant de complimenten. Smart Tenders was het beste startende bedrijf in zijn bestand.

Yesss, we did it again

Samen met Cinfield hebben we een aanbesteding begeleid van een ICT-bedrijf. Het ging om een grote ICT infrastructuur opdracht.

Het betreffende ICT-bedrijf had al aan meerdere aanbestedingen meegedaan en steeds waren ze afgetroefd door een concurrent, die klaarblijkelijk erg slim aanbood. In de praktijk kreeg onze klant dan vaak alsnog het beheer van wat die concurrent had neergezet. En dan kwamen de fouten aan het licht.

Yes, we won!

Onlangs heb ik samen met een klein bedrijf met 15 werknemers een Europese aanbesteding gewonnen. Het was de derde aanbesteding die ik met deze klant deed. We zijn er in geslaagd om grote landelijke concurrenten achter ons te laten. Het kan dus toch, mits je bereid bent om samen te werken en als je jezelf niet te klein vindt om met je leveranciers te onderhandelen.

Mijn eerste halfjaar als zelfstandig bidmanager

In het eerste halfjaar van mijn bestaan als zelfstandig bidmanager heb ik 20 facturen verstuurd. Dat betekent dus, dat ik 20 opdrachten heb uitgevoerd. Gelukkig heb ik al die opdrachten niet zelf hoeven acquireren. Een deel van de opdrachten komt bij mij binnen via mijn partners. Ik zal je een beetje inwijden in het soort opdrachten dat op mijn pad komt. Hoewel ik lang niet altijd kan melden dat de aanbiedingen tot contracten hebben geleid, heb ik zonder uitzondering allemaal tevreden klanten. Ze hebben goede teksten voor een volgende gelegenheid en ze hebben geleerd van het aanbiedingstraject. Ze weten hoe ze hun aanbiedingen aantrekkelijker moeten maken en hoe ze een volgende aanbesteding beter kunnen voorbereiden.