101 Winthema’s voor alle gelegenheden

03 juni 2015

Geen idee welke onderwerpen u allemaal moet behandelen in een offerte? Deze lijst met winthema's helpt u om een overtuigende offerte samen te stellen en de belangrijke onderwerpen invulling te geven.

Kies de winthema’s die van toepassing zijn op uw bedrijf, het project of de oplossing die u aanbiedt en de klant waarvoor u de offerte schrijft. Elk thema hieronder wordt gevolgd door een voorbeeld. Maar de inkleuring ontbreekt natuurlijk nog. Gebruik de onderstaande woorden voor inspiratie, maar voeg daaraan de bijzonderheden van uw aanpak of oplossing toe en hoe uw klant daar voordeel van heeft, zodat uw offerte zich echt onderscheidt.

Wat klanten willen

 1. Klein, wendbaar. Omdat we klein zijn, zijn we wendbaarder en beter in staat om ons aan te passen aan uw veranderende omgeving.
 2. Innovatief. In onze aanpak overwegen we constant innovatieve oplossingen.
 3. Niet afgeleid door fusies en overnames. Omdat we geen beursgenoteerde onderneming zijn, worden we niet afgeleid door de fusies en overnames die de alertheid van onze concurrenten beperken.
 4. Efficiëntie. Onze aanpak reduceert onderhoudskosten omdat hij efficiënter is.
 5. Alertheid. Met ons incident management system reageren wij snel op uw verzoeken en zorgen wij dat geen enkel verzoek tussen wal en schip belandt.
 6. Lagere kosten. Door gebruik te maken van slimme technologie halen we de planning met minder personeel en verlagen we de totale projectkosten.
 7. Betrouwbaarheid. Onze bewezen betrouwbaarheid betekent dat u kunt rekenen op continuïteit van de operatie onder alle omstandigheden.
 8. Naadloos. Onze oplossing integreert naadloos in uw technische omgeving.
 9. Overtreft uw eisen. Wij overtreffen de minimum eisen van de RFP op diverse significante manieren.
 10. Hoogste toegevoegde waarde. Onze oplossing biedt een uitstekende balans tussen investering en operationele kosten om de hoogste toegevoegde waarde te creëren.
 11. Duurzaamheid. Door het reduceren van onderhoud en energiegebruik is onze oplossing duurzaam in gebruik.
 12. Schaalbaarheid. Door de inherente schaalbaarheid van onze oplossing kunen wij snel reageren op pieken en dalen in het werkaanbod.
 13. Voldoen aan, of overtreffen van de performance standaards / SLA. Onze aanpak voldoet aan, of overtreft alle vereiste performance standaards.  
 14. Positieve ROI. Door projectkosten als investeringen te zien, leveren we niet alleen de beste Return on Investment, maar we kunnen we dat ook kwantificeren voor onze klanten.
 15. Snelle terugverdientijd. Uitgangspunt van onze aanpak is een snelle terugverdientijd om de financiële risico’s voor de klant te minimaliseren.
 16. Bouwt een basis voor de toekomst. Ons platform voldoet niet alleen aan de huidige eisen, maar het vormt de basis voor toekomstige uitbreidingen.

Betrouwbaar

 1. Bekroond. De prijzen die we hebben ontvangen bevestigen de kwaliteit van onze oplossing.
 2. Financieel stabiel. We zijn financieel stabiel en onze toegang tot ruim krediet garandeert ons vermogen om dit project uit te voeren met alle vereiste middelen.
 3. Kunnen financiering aanbieden. Door onze financiële kracht kunnen wij aantrekkelijke financieringsvoorwaarden aan onze klanten bieden.
 4. Gecontroleerd. Onze financiële kracht is aangetoond met een serie externe audits over vele jaren.
 5. Gelicenseerd/aangesloten. Omdat we volledig gelicenseerd zijn en aangesloten, kunt u ons vertrouwen in de uitvoering.
 6. Licentievoorwaarden. Onze licentievoorwaarden bieden u verscheidene voordelen ten opzichte van die van onze concurrenten.

Sneller

 1. Performance. Onze aanpak verbetert de performance door de snelheid van het proces te verhogen.
 2. Implementatie. Onze aanpak biedt u de voordelen sneller omdat we de implementatie eerder afgerond hebben.
 3. Transitie. Omdat onze resouces direct beschikbaar zijn, kunnen we de transitie sneller uitvoeren.

Transitie thema’s

 1. Vasthouden bedrijfskennis. We houden kritische bedrijfskennis vast door het zittende personeel te behouden.
 2. Geen verstoring. Omdat ons personeel al getraind en ingewerkt is, kunnen we het project uitvoeren zonder verstoringen bij de klant.
 3. Klaar op Dag 1. Wij zijn klaar vanaf Dag 1 van het contract om service te leveren en te voldoen aan alle performance standaards.

Positionering

 1. Beste combinatie. We bieden de beste combinatie van ervaring en innovatie.
 2. Ondersteuning bedrijfsdoelstellingen. Met onze ervaring helpen wij u om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken en voldoen we niet alleen maar aan de contractuele eisen.
 3. Meest realistisch. Onze sourcing, planning, schattingen en prijsstelling zijn allemaal gebaseerd op een betrouwbare en realistische aanpak zonder onaangename verrassingen.

Organisatie

 1. Heldere communicatielijnen. Onze nadruk op heldere communicatielijnen zorgt voor een snelle respons.
 2. Goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. Onze managementmethodiek voorziet in goed gedefieerde rollen en verantwoordelijkheden, waardoor maximale efficiëntie wordt bereikt waarbij alle kritische functies volledig gedekt zijn.
 3. Platte organisatie. Door onze platte organisatie ligt besluitvorming zo dicht mogelijk bij het project.
 4. Verantwoordelijk management bereikbaar. Ons management is altijd bereikbaar per telefoon of persoonlijk om project behoeften te bespreken.
 5. Snelle escalatie bij problemen. Escalatie van problemen is beschreven in onze managementaanpak, zodat u ervan verzekerd bent dat problemen direct en grondig worden opgelost.  

Risico

 1. Risicobeheersing. Onze aanpak vermindert projectrisico’s.
 2. Risico identificatie. In onze projectaanpak worden projetrisico’s geidentificeerd, vastgelegd en gevolgd, zodat maatregelen en besluiten worden genomen op basis van goede informatie.
 3. Gedeeld. Onze aanpak is open over risico’s, zodat alle belanghebbende partijen betrokken zijn bij het beheersen van de risico’s.
 4. Geanticipeerd. Op basis van onze ervaring anticiperen we op risico’s en voorkomen wij negatieve gevolgen.

Aangetoond/bewezen

 1. Geschiktheid. Onze geschiktheid is bewezen met onze referenties.
 2. Geschiedenis. We hebben een bewezen historie van projecten die binnen tijd en budget zijn uitgevoerd.
 3. Track record. We hebben een bewezen track record dat onze kwaliteit aantoont.

Ervaring

 1. Deze klant. Onze ervaring in uw omgeving stelt ons in staat om betere service te bieden.
 2. Locatie. Onze ervaring met deze locatie zorgt dat wij veel efficiënter mensen kunnen recruteren en inzetten.
 3. Technologie. Met onze ervaring in deze delicate technologie voorkomen we potientiële problemen.
 4. Onze partners. De relatie met deze partners in het verleden garandeert dat we goed kunnen samenwerken om aan uw behoefte te voldoen.
 5. Management. Ons ervaren management begrijpt uw behoeften en anticipeert op mogelijke problemen.

In lijn met

 1. Plannen. Onze benadering van dit project is in lijn met uw toekomstplannen.
 2. Missie. Onze aanpak is in lijn met uw missie.
 3. Doelstellingen. Onze planning is afgestemd op uw doelstellingen met dit project.

Teamsamenstelling

 1. Reeds gealloceerd. Alle medewerkers die we inzetten zijn reeds gealloceerd  en genoemd in onze offerte.
 2. Beschikbaar. Alle medewerkers die we voorstellen zijn beschikbaar en klara om direct te beginnen.
 3. Gekwalificeerd/getraind/gecertificeerd. Onze medewerkers zijn volledig gekwalificeerd, opgeleid en gecertificeerd.
 4. Gestimuleerde medewerkers. Onze medewerkers worden gestimuleerd om projectdoelstellingen te halen.
 5. Zeggenschap. We geven u zeggenschap bij besluiten over sleutelposities in het project.

Security

 1. Fysieke beveiliging. We voorzien in de kritische fysieke beveiliging die u nodig hebt voor uw medewerkers en uw gebouw.
 2. Informatiebeveiliging. Onze aanpak houdt rekening met beveiliging van uw IT infrastructuur en uw informatie.
 3. Fouttolerant. Ons fouttolerante system blijft operationeel, zelfs al seen deel ervan storing vertoont.
 4. Continuiteit van de operatie. Onze aanpak levert continuïteit van de operatie, zelfs bij een calamiteit.
 5. Veiligheid. Door te focussen op veiligheid voorkomt onze aanpak onverwachte vertraging en kosten.

Kwaliteit

 1. Onafhankelijk. Onze kwaliteitsmanager opereert onafhankelijk en rapporteert niet aan de projectmanager.
 2. ISO/CMM. U kunt vertrouwen op onze ISO gecertificeerde management en kwaliteitsprocessen.
 3. Assessment/Toezicht. Onze kwaliteitscontrole bestaat uit het monitoren van performance metingen en steekproeven.
 4. Testen and valideren. Onze nadruk op testen en valideren verzekert u van een betrouwbaar system.
 5. Audit trails. Onze aanpak voorziet in een duidelijk audit trail om de omstandigheden vast te stellen waarin een probleem zich voordoet.
 6. Feedback. Onze aanpak houdt rekening met en incorporeert uw feedback zodat u een stem hebt in hoe het project zich ontwikkelt.
 7. Lessons learned. Door lessons learned te documenteren en te incorporeren, zorgen wij dat waardevolle ervaring wordt behouden.
 8. Continue verbetering. Onze aanpak bevat speccifieke actiepunten om continue verbetering te bereiken.
 9. Metrics and meetgegevens. Door metrics en meetgegevens te verzamelen creëren we een database van performance data met meerdere voordelen voor de klant.
 10. Change management. Ons change management proces is gecontroleerd en beheerst zodat nieuwe versies geen nieuwe problemen veroorzaken.

Partnership

 1. De klant is betrokken. We vormen een partnership met onze klanten waarin zij betrokken zijn en geinformeerd over wat er zich in het project afspeelt.
 2. Wij verleggen de lasten van de klant naar ons. Onze aanpak maakt het mogelijk om de lasten naar ons te verleggen, zodat u zich kunt Concentreren op andere doelen.

Methodologie

 1. Gestandaardiseerd. Omdat we gestandaardiseerde methodes volgen is onze prestatie meer betrouwbaar.
 2. Gedocumenteerd. We verspillen geen tijd aan het uitvinden van nieuwe procedures want die van ons bestaan al en zijn volledig gedocumenteerd.
 3. Herhaalbaar. Omdat onze procedures gedocumenteerd zijn en herhaalbaar, worden ze consistent gevolgd.
 4. Gecertificeerd. Omdat onze methods gecertificeerd zijn, zijn ze betrouwbaarder.

Platforms

 1. Off-the-shelf. Onze aanpak verlaagt de kosten door het gebruik van Off-the-shelf componenten.
 2. Gepatenteerd. Onze zelfgebouwde gepatenteerde software biedt geavanceerde beslissingsondersteuning.
 3. Open. Ons gebruik van open solutions is meer betrouwbaar en kostenefficiënt dan aanpakken die afhankelijk zijn van gepatenteerde platfoms.
 4. Standaard/compliant Onze aanpak is volledig compliant met industriestandaarden.

Training

 1. Reeds opgeleid. Omdat onze medewerkers al opgeleid zijn, hoeven ze niet te worden ingewerkt en zijn ze in staat om direct aan het werk te gaan.
 2. On-going. Wij trainen continue en niet incidenteel.
 3. Technology refresh. Onze visie op training zorgt dat onze medewerkers op de hoogte blijven van veranderingen in technologie..
 4. Medewerkers van de klant. Wij nodigen medewerkers van de klant uit om te participeren in onze training sessies.

Support

 1. Ongoing. Onze support is on-going, beschikbaar gedurende het project.
 2. Snel. Snelle respons is belangrijk in onze visie op support.
 3. Grondig. Onze support managers zorgen dat alle issues grondig worden opgelost.  
 4. Capaciteit. In onze benadering van het leveren van support zorgen we dat we de capaciteit hebben om te reageren op alle verzoeken.
 5. Self-service. Wij houden onze support medewerkers beschikbaar voor wie zelf dingen wil oplossen zonder naar de helpdesk te hoeven.
 6. On-site/off-site. In onze visie moet support onsite worden geleverd.
 7. Issue tracking. Wij volgen alle support verzoeken zodat we onze responstijd kunnen meten en een afdoende oplossing kunnen verzekeren.

Genoeg

 1. Medewerkers. We hebben genoeg medewerkers beschikbaar om dit proect uit te voeren.
 2. Ervaring. Met onze ruime ervaring op dit gebied kunnen wij managers en medewerkers leveren die uw behoefte begrijpen.
 3. Medewerkers. Door de omvang van ons personeelsbestand kunnen we snel open posities in dit project opvullen.
 4. Vaardigheden/kennis. Door onze ervaring hebben we een overvloed aan relevante kennis en vaardigheden voor dit project.

Plannen

 1. Gedetailleerd/Uitgebreid. Onze gedetailleerde en uitgebreide plannen verzekeren onze gereedheid.
 2. Flexibel. Onze plannen zijn flexibel en aanpasbaar.
 3. Onvoorziene zaken. Door expliciet rekening te houden met potentiele onvoorziene gebeurtenissen zorgen we dat we snel kunnen reageren.

Milieu

 1. Afvalreductie. Onze aanpak reduceert de hoeveelheid afval en verbetert efficiëntie.
 2. Gebruik van gerecycled materiaal. Onze aanpak is milieuvriendelijker omdat we veel gebruik maken van gerecycled materiaal. 

Reactie toevoegen